Psychische aandoeningen
Welkom op de online omgeving

Psychische aandoeningen

  • Opdrachten
  • Kennisvragen
  • Video’s
  • Achtergrondinformatie
  • Online boek

Webinar 'Perspectiefwisseling is noodzakelijk voor herstel van psychische aandoeningen'

Wat mensen met psychische aandoeningen doormaken is niet te zien aan de buitenkant. Hun problematiek reduceren tot een diagnostisch label kan een belemmering vormen voor hun herstelproces. Dat moet anders. In deze online kennissessie tonen de auteurs Arie Hordijk en Will van Genugten een andere kijk op psychische aandoeningen en de kansen om herstelprocessen gunstig(er) te beïnvloeden. Ervaringswerker Floris vertelt op basis van eigen ervaring wat voor hem heeft geholpen (en wat niet) en hoe hij probeert dit samen met de collectieve ervaringskennis van anderen om te zetten in ervaringsdeskundigheid. Bekijk hieronder de webinar. 

 
Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.